HemsidanAll rights reserved. "CisionPoint" and the CisionPoint logo are the exclusive property of Cision AB, Inc.Fri, 18 Aug 2017 01:15:49 GMTCisionPoint RSS feedhttp://cisionpoint.com/Common/LiveRss.cp?authKey=80C3-B22A5C6-A70363E-282E95AE76&maxitems=10060http://cisionpoint.com/Content145.513/Styles/Images/cp_header_logo_bgwhite.gifHemsidanhttp://cisionpoint.com/Common/LiveRss.cp?authKey=80C3-B22A5C6-A70363E-282E95AE76&maxitems=100Färgglada balar för tredje åretTue, 28 Mar 2017 09:06:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18FA43142BD-B22A5C6-A70363Eför att stödja forskningen mot <b>prostatacancer</b>. 2016 blev det ett bidrag på 225 000 kronor. Lantmännen tillsammans med Trioplast bör <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Jordbruksaktuellt Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;28/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;13,802</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.ja.se/?p=53474&pt=105&m=3433">Link to Source</a></li></ul></p>18594476900300 000 färgglada balar är måletMon, 27 Mar 2017 16:53:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19438B27075-B22A5C6-A70363Egår till Bröstcancerföreningens riksorganisation och <b>Prostatacancerföreningens</b> riksorganisation. 2017-03-27T08:40:00Z <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;ATL Lantbrukets affärstidning Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;50,411</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.atl.nu/lantbruk/300-000-fargglada-balar-ar-malet/">Link to Source</a></li></ul></p>18588542120Slump den viktigaste orsaken till cancerThu, 23 Mar 2017 18:33:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0AB26B285-B22A5C6-A70363Eförnyar sig långsamt. Den analysen innefattade bara data från USA, och bortsåg från bröst- och <b>prostatacancer</b>. Båda sjukdomarna finn <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Forskning & Framsteg Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;23/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;67,374</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://fof.se/artikel/slump-den-viktigaste-orsaken-till-cancer">Link to Source</a></li></ul></p>18560611390Lund först med ”skonsam strålbehandling”Thu, 16 Mar 2017 07:59:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19801CC45B9-B22A5C6-A70363Eökar möjligheterna att skräddarsy behandlingen. Skånes universitetssjukhus i Lund inför metoden i vår, för behandling vid <b>prostatacance <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Medicin Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;77,923</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/16/lund-forst-med-skonsam-stralbehandling/">Link to Source</a></li></ul></p>18498908030”Fler cancerpatienter i vård snabbare i dag”Wed, 15 Mar 2017 16:33:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0B395A719-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancervården</b> som ett positivt exempel. ‑ 2015 var väntetiden 90 dagar mot 16 dagar förra året. Sista halvåret 2016 hade vän <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norra Skåne Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;84,348</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nsk.se/2017/03/15/fler-cancerpatienter-i-vard-snabbare-i-dag/">Link to Source</a></li></ul></p>18492991390”Låt de krisande sjukhusen ta efter privata S:t Göran”Sun, 12 Mar 2017 21:18:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19E4537B891-B22A5C6-A70363Eoperation inom 90 dagar. I Gävleborg får knappt 13 procent av män med misstänkt <b>prostatacancer</b> komma till en specialistklinik inom t <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Nyheter Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,996,158</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dn.se/debatt/lat-de-krisande-sjukhusen-ta-efter-privata-st-goran/">Link to Source</a></li></ul></p>18469336640Screening för prostatacancer - LinköpingspostenSun, 12 Mar 2017 11:50:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DFCF35AD1-B22A5C6-A70363EFredrik Lundell (M), suppleant i regionfullmäktige Östergötland och överläkare. Lundell vill se screening även för <b>prostatacancer</b>. <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Linköpings Posten</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;2,494</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.linkopingsposten.se/screening-for-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>18467029540Allmän screening måste införas nu!Sat, 11 Mar 2017 09:17:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AED1DBCC91-B22A5C6-A70363EWernersson. <b>Prostatacancer</b> är den mest vanliga cancerformen för män och utgör en tredjedel av all cancer för dem. Cirka en av tio d <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Hallands Nyheter Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;140,637</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/allm%C3%A4n-screening-m%C3%A5ste-inf%C3%B6ras-nu-1.4190889">Link to Source</a></li></ul></p>18461544880Flera mål nås inte inom sjukvården - KristianstadsbladetFri, 10 Mar 2017 08:33:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19740B41519-B22A5C6-A70363Ecancerfallen nås inte 80-procentsmålet. För <b>prostatacancer</b> har det förbättrats från 30 till 42 procent inom tidsramen. Huvud- och ha <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kristianstadsbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,775</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/flera-mal-nas-inte-inom-sjukvarden/">Link to Source</a></li></ul></p>18452409820Cancer klassad som arbetsskadaMon, 06 Mar 2017 20:02:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19EEC4ACB19-B22A5C6-A70363EEfter många års kamp har en brandman i Göteborg fått sin <b>prostatacancer</b> klassad som arbetsskada. Det här var ett efterlängtat besked <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/brandman-far-prostatacancer-klassad-som-arbetsskada">Link to Source</a></li></ul></p>18418282840Tommy fick cancer av jobbet som brandmanMon, 06 Mar 2017 20:02:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1930C748D19-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancer</b> och har nu fått sjukdomen klassad som arbetsskada Tommy Sand har arbetat som brandman i över trettio år och fick i j <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tommy-fick-cancer-av-jobbet-som-brandman">Link to Source</a></li></ul></p>18418282810”Det är absurt att var femte operationssal står tom”Mon, 06 Mar 2017 16:54:54 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-192CE045BF9-B22A5C6-A70363Etvingas ställa in alla operationer för män med svåra komplikationer efter <b>prostatacancer</b>. Detta är en fullkomligt absurd och oaccept <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sydsvenskan Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;350,215</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.sydsvenskan.se/2017-03-06/det-ar-absurt-att-var-femte-operationssal-star-tom">Link to Source</a></li></ul></p>18416666710Sune, 69: "Jag har inget liv längre"Fri, 03 Mar 2017 17:26:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19309B508B5-B22A5C6-A70363Eställa in alla operationer för män med svåra komplikationer efter <b>prostatacancer</b>, män som ofta behöver en konstgjord slutmuskel i ur <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Expressen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;4,713,870</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.expressen.se/kvallsposten/sune-69-jag-har-inget-liv-langre/">Link to Source</a></li></ul></p>18396552810Man och över 45 år – begär ett PSA-test!Fri, 03 Mar 2017 09:03:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18E0BA0C565-B22A5C6-A70363Enekas att få ta ett PSA prov. Då begår vårdcentralen ett fel. <b>Prostatacancerförbundet</b> rekommenderar att män + 45 regelbundet börjar <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;535,943</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dt.se/opinion/debatt/man-och-over-45-ar-begar-ett-psa-test">Link to Source</a></li></ul></p>18393246500Robotfrågan på CSK kan komma att avgöras på fredag - Trelleborgs AllehandaThu, 02 Mar 2017 03:21:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A07957A64D-B22A5C6-A70363Ehar beaktat patientunderlaget i nordöstra Skåne. Det är inte bara <b>prostatacancerpatienter</b> som har nytta av robot, för den används ti <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Trelleborgs Allehanda Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/03/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;13,583</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.trelleborgsallehanda.se/kristianstad/robotfragan-pa-csk-kan-komma-att-avgoras-pa-fredag/">Link to Source</a></li></ul></p>18382102250Stöd för hormonterapi vid högrisktumör i prostatanWed, 22 Feb 2017 06:05:43 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19FE1B2B625-B22A5C6-A70363Eopen <b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cancerformen i Sverige. Bild: Thinkstock close <b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cance <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Apotek</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;United States of America</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagensapotek.se/artiklar/2017/02/01/stod-for-hormonterapi-vid-hogrisktumor-i-prostatan/">Link to Source</a></li></ul></p>18317407050Stora framsteg vid spridd prostatacancerFri, 17 Feb 2017 22:44:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A448475D29-B22A5C6-A70363Erevolution på <b>prostatacancerområdet</b>. Överlevnaden vid spridd <b>prostatacancer</b> har i vissa fall förlängts med många år och behan <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Cancerfonden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;66,524</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.cancerfonden.se/nyheter/stora-framsteg-vid-spridd-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>18288228160Robot på CSK om några årFri, 17 Feb 2017 19:04:10 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1965EAF2CE9-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancervården</b> och återkomma med detta så snart som möjligt. Representation från samtliga sjukvårdsförvaltningar, och en lyhör <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norra Skåne Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;84,348</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nsk.se/2017/02/17/robot-pa-csk-om-nagra-ar/">Link to Source</a></li></ul></p>18286376620hur lång tid har jag kvar att leva?Fri, 17 Feb 2017 17:42:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19F553E8DF9-B22A5C6-A70363EGoda resultat för mediciner som kan förlänga livet för svårt sjuka <b>prostatacancerpatienter</b>. Men biverkningarna är svåra av "kemisk <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sydsvenskan Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;350,215</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.sydsvenskan.se/2017-02-17/5-efter-prostatacancern-hur-lang-tid-har-jag-kvar-att-leva">Link to Source</a></li></ul></p>18285813940Nya metoder mot prostatacancer - KristianstadsbladetWed, 15 Feb 2017 09:40:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-190671D11E9-B22A5C6-A70363ENya metoder mot <b>prostatacancer</b> - Kristianstadsbladet Kristianstad 6 timmar sedan Clifford Johansen Plusartiklar E-tidningen Tex <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kristianstadsbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,775</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/nya-metoder-mot-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>18261895110Hjälp, mitt PSA-värde är för högt! Vad betyder det – och vad händer nu?Tue, 14 Feb 2017 17:01:21 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A4E684FE01-B22A5C6-A70363EVägen mot en <b>prostatacancerdiagnos</b>: kläm, stick och ultraljud Ett högt PSA-värde gör att du måste undersökas vidare. Nu väntar flera <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sydsvenskan Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;350,215</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.sydsvenskan.se/2017-02-14/2-hjalp-mitt-psa-varde-ar-for-hogt-vad-betyder-det-och-vad-hander-nu">Link to Source</a></li></ul></p>18255483360Med turen på sin sidaSun, 12 Feb 2017 08:14:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AE5CC55DE1-B22A5C6-A70363Ejag en oönskad julklapp. Jag fick <b>prostatacancer</b>. Det var en otroligt tuff period. Behandlingen tog lång tid sedan det visade sig at <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Upsala Nya Tidning Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;156,648</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.unt.se/familj/med-turen-pa-sin-sida-4536975.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>18236982780Balls 2017 gav 64 900 krSat, 11 Feb 2017 16:24:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1ADDA6ED1F1-B22A5C6-A70363Epengarna första året, och <b>Prostatacancerförbundet</b>, som står som mottagare de två senaste åren. – Jag tycker det är fantastiskt att <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nwt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;432,114</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2017/02/11/balls-2017-gav-64-900-kr">Link to Source</a></li></ul></p>18233300680Testa alla män för prostatacancer - BarometernWed, 08 Feb 2017 18:08:50 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1921DCE7D69-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancer</b> är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år får omkring 9 000 svenska män, de flesta äldre än 70 år, diagnosen. I Kal <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Barometern-OT Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;153,470</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.barometern.se/kalmar/testa-alla-man-for-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>18206729510Håll koll på PSA-värdetMon, 06 Feb 2017 06:24:51 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B20A7CABD5-B22A5C6-A70363Esymtom när den är botbar. <b>Prostatacancerförbundet</b> och vi lokalföreningar jobbar hårt för att det ska bli en allmän kontroll. Det fin <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;NWT</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;United States of America</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/asikter/insandare/2017/02/06/hall-koll-pa-psa-vardet">Link to Source</a></li></ul></p>18183385690”Patienter måste bli mer involverade på sikt”Sat, 04 Feb 2017 17:43:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-191F761428D-B22A5C6-A70363Eordförande <b>Prostatacancerförbundet</b> Karl Rombo, ordförande Svenska Prematurförbundet Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbunde <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Svenska Dagbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,005,149</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svd.se/patienter-maste-bli-mer-involverade-pa-sikt/om/debatt">Link to Source</a></li></ul></p>18173845510Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancerThu, 02 Feb 2017 10:46:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A87DEB064D-B22A5C6-A70363EAvhandling. Screening för <b>prostatacancer</b> är omdiskuterad. Den kan leda till minskad dödlighet, men till priset av överdiagnostik och <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Läkartidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;143,224</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/02/Olika-biverkningar-av-olika-behandlingar-vid-botbar-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>18150854270Stöd för hormonterapi vid högrisktumör i prostatanWed, 01 Feb 2017 23:59:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A0A9034D75-B22A5C6-A70363Eopen <b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cancerformen i Sverige. Bild: Thinkstock close <b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cance <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Medicin Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;77,923</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/02/01/stod-for-hormonterapi-vid-hogrisktumor-i-prostatan/">Link to Source</a></li></ul></p>181471762505 frågor till Ola BrattWed, 01 Feb 2017 09:24:24 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D7F38382D-B22A5C6-A70363Edet. Vad finns att lära av <b>prostatacancersjukvården</b> i England? England kan lära ut <b>prostatacancerdiagnostik</b> med magnetkamer <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Läkartidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/02/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;143,224</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Forfattarintervjun/2017/01/5-fragor-till-Ola-Bratt/">Link to Source</a></li></ul></p>1813997644015 år sedan Guldgubben bildadesTue, 31 Jan 2017 14:52:43 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1961A893DED-B22A5C6-A70363Emål att stötta de som drabbats av <b>prostatacancer</b> och Guldgubben bildades med bland andra Alf Karlberg och Tage Bergkvist i spetsen. <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norran Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;31/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;357,335</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://norran.se/nyheter/15-ar-sedan-guldgubben-bildades-752882">Link to Source</a></li></ul></p>18131100620Nytt stöd för magnetkamera vid prostataprovSun, 22 Jan 2017 11:30:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18D6B7E81C1-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancer</b> brukar patienten lämna vävnadsprov, så kallad biopsi. Exakt var i prostatakörteln som proven ska tas är svårt att vet <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Medicin Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;77,923</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/01/20/nytt-stod-for-magnetkamera-vid-prostataprov/">Link to Source</a></li></ul></p>18040260400Kan slippa biopsier vid misstänkt prostatacancerFri, 20 Jan 2017 22:04:46 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B1CCA6CBC9-B22A5C6-A70363EFoto: Dan Hansson/SvD En av fyra med misstänkt <b>prostatacancer</b> skulle kunna slippa onödiga vävnadsprover - om de först undersöks med <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;7,851,471</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9w0j5/kan-slippa-biopsier-vid-misstankt-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>18031379590Biverkningar vanligare efter strålning mot prostatacancerTue, 17 Jan 2017 15:57:22 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B1D2500833-B22A5C6-A70363ENy studie om långsiktiga effekterna Män med <b>prostatacancer</b> ställs inför valet att opereras eller strålas. En ny avhandling kan unde <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;7,851,471</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Anpmn/ny-studie-om-prostatacancer-sena-biverkningar-vanligare-efter-stralni">Link to Source</a></li></ul></p>17999820690Långtidsbiverkningar efter prostatacancerbehandling kartläggsMon, 16 Jan 2017 14:25:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DA790ABE3-B22A5C6-A70363E[2017-01-16] Behandlingsalternativen för <b>prostatacancer</b> har olika biverkningar både på kort och långt sikt. Långtidsbiverkningar är <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Umea universitet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,118,763</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//langtidsbiverkningar-efter-prostatacancerbehandling-kartlaggs.cid278070">Link to Source</a></li></ul></p>17990870540Olika långtidsbiverkningar vid behandling av prostatacancerMon, 16 Jan 2017 12:01:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18D694280AB-B22A5C6-A70363EBehandlingsmetoderna för <b>prostatacancer</b> har olika biverkningar både på lång och kort sikt. Långtidsbiverkningar är överlag vanligare <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerbottens Folkblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;56,984</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.folkbladet.nu/1766890/olika-langtidsbiverkningar-vid-behandling-av-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>17989930400Snoppsemlan ska ge bidrag till cancerforskningenSat, 14 Jan 2017 09:42:06 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1923CD9E383-B22A5C6-A70363ENu är den här – snoppsemlan. Till förmån för <b>prostatacancerforskning</b> har ett lokalt konditori i Trollhättan tagit fram en ny variant <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/snoppsemlan-ska-ge-bidrag-till-cancerforskningen">Link to Source</a></li></ul></p>17979332610Markör kan ge prognos om prostatacancerThu, 12 Jan 2017 17:02:25 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19597F56C2B-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cancerformen i Sverige, där sjukdomen drabbar omkring 10 000 män varje år. Incidensen, andelen <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;LäkemedelsVärlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;14,298</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/markor-kan-ge-prognos-om-prostatacancer-15564">Link to Source</a></li></ul></p>17964217420Ny kunskap kring allvarlig prostatacancer - VetenskapsradionTue, 10 Jan 2017 06:05:48 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18F5771273B-B22A5C6-A70363EAllvarlig <b>prostatacancer</b> kan vara svårt att förutsäga. Men nu har australiensiska och kanadensiska forskare hittat en viktig orsak ti <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Global Telecoms Business</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;United States of America</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6604517">Link to Source</a></li></ul></p>17940719800När sakskäl saknas och prestigen får råda - KristianstadsbladetSat, 07 Jan 2017 03:53:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B2B3775C2B-B22A5C6-A70363Esaknas på den nya lokaliseringsorten Malmö. Ser också i tidningen att Jan Frick fyller 75 år. Denne ordförande i <b>Prostatacancerförening <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kristianstadsbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,775</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/nar-sakskal-saknas-och-prestigen-far-rada/">Link to Source</a></li></ul></p>17920152890Börja screena prostatan i DalarnaFri, 06 Jan 2017 11:53:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18FD191C953-B22A5C6-A70363Everka på samma sätt för att bättre bekämpa prostatacancern! LÄS OCKSÅ <b>Prostatacancerförbundet</b> om manlig hälsa Följa prostatacancer <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dala-Demokraten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;67,161</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/borja-screena-prostatan-i-dalarna">Link to Source</a></li></ul></p>17913221010Nyårsracet inbringade 10 000 kronorTue, 03 Jan 2017 19:23:41 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AB1FB63757-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancerförbundet</b>. – Vi hade 30 deltagare och avgiften var egentligen 100 kronor men många valde att skänka mycket mer penga <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Eskilstuna-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/01/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;94,590</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://ekuriren.se/sport/1.4648083-nyarsracet-inbringade-10-000-kronor">Link to Source</a></li></ul></p>17886701970Fler stockholmare överlever cancer - P4 StockholmWed, 14 Dec 2016 19:46:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A5ED40CB1B-B22A5C6-A70363Efått <b>prostatacancer</b>, där andelen som överlever minst fem år ökat från 40 till 80 procent sedan 1990. Roger Henriksson är professor <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,742,674</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6588468">Link to Source</a></li></ul></p>17754779560Mustaschkniv ger storbelopp till cancerforskningTue, 13 Dec 2016 20:20:12 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A174F75EA3-B22A5C6-A70363E. Kampanjen ger <b>Prostatacancerförbundet</b> 80 000 kronor. De 16 000 knivarna var en del av Mustaschkampen 2016 och såldes snabbare än b <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Fiske för Alla; webb</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;8,384</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.fiskejournalen.se/mustaschkniv-ger-storbelopp-till-cancerforskning/">Link to Source</a></li></ul></p>17745486450Svenska chefer väljer privat cancervård i FinlandMon, 12 Dec 2016 13:28:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A2F9BD7A3B-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancer</b> i fjol 43 dagar. Det snabbaste sättet att få cancervård i Finland är att kontakta det privata sjukhuset direkt när d <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Industri Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;819,209</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.di.se/nyheter/svenska-chefer-valjer-privat-cancervard-i-finland/">Link to Source</a></li></ul></p>17733125850Rune om livet med cancer i prostatanSat, 10 Dec 2016 12:51:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19BA99ADC53-B22A5C6-A70363EDU&JAG (GT) När Rune Olofsson fick beskedet om <b>prostatacancer</b> föll livet samman. I dag berättar han om sin ångest, men vill mest rikt <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Helagotland.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;80,754</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.helagotland.se/samhalle/rune-om-livet-med-cancer-i-prostatan-13562215.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>17723540040Minskad dödlighet med nya läkemedel - SmålandspostenThu, 08 Dec 2016 08:06:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19716747FC3-B22A5C6-A70363EDe nya medicinerna vid behandling av <b>prostatacancer</b> är ett viktigt tillskott, konstaterar urolog Edvard Lekås. Överlevnadsvinsten är <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Smålandsposten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;62,119</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.smp.se/inblick/minskad-dodlighet-med-nya-lakemedel/">Link to Source</a></li></ul></p>17703784820Bättre arbete för att snabbare behandla prostatacancer - BarometernThu, 08 Dec 2016 06:51:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC6FE10F03-B22A5C6-A70363EI november varje år uppmärksammas <b>prostatacancer</b> extra mycket i hela landet. Insamling till forskning och information dyker upp i med <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Barometern-OT Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;116,722</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.barometern.se/debatt/battre-arbete-for-att-snabbare-behandla-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>17703524280Mustaschkamp drog in fler miljonerTue, 06 Dec 2016 23:46:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19CB24296E7-B22A5C6-A70363Eständigt nya medlemmar. Tidig upptäckt räddar liv, och <b>prostatacancerförbundet</b> arbetar för att alla män över 45 ska informeras om sj <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/mustaschkamp-drog-in-miljoner">Link to Source</a></li></ul></p>17691756240Aranäs förlorade - men vann ändåMon, 05 Dec 2016 00:25:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1966B03E877-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancer</b>. Den i sammanhanget obligatoriska hårsamlingen under näsan har han precis rakat av. – Känns rätt bra faktiskt – ett b <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Göteborgs-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;891,596</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.gp.se/sport/handboll/aran%C3%A4s-f%C3%B6rlorade-men-vann-%C3%A4nd%C3%A5-1.4015624">Link to Source</a></li></ul></p>17673597620Test räddar liv – men det här bör du vetaSun, 04 Dec 2016 11:55:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AE33E12527-B22A5C6-A70363Einnebär att PSA-testa sig för <b>prostatacancer</b>. ✓ Här är för-och nackdelarna ✓ Så vet du att du borde göra det MARY MÅRTENSSON 30 <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/halsa/article24008690.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17670688680Gävleborg toppar i antal dödsfall orsakat av prostatacancerSun, 04 Dec 2016 11:55:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A2540AE727-B22A5C6-A70363EUnder 2015 dog 96 personer av <b>prostatacancer</b> i Gävleborgs län, en ökning jämfört med 2014 då siffran skrevs till 86 personer. Calle W <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Helahälsingland.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;253,432</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/gavleborg-toppar-i-antal-dodsfall-orsakat-av-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>17670688650Mustaschkampanj slår alla rekord - BarometernSat, 03 Dec 2016 06:36:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A534F045FF-B22A5C6-A70363EMustaschkampen är en årlig kampanj tillförmån för <b>prostatacancer</b> och manlig hälsa. Engagemanget är i år större än någonsin. – Det är <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Barometern-OT Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;116,722</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.barometern.se/oskarshamn/mustaschkampanj-slar-alla-rekord/">Link to Source</a></li></ul></p>17664851460"Behandlingen var smärtfri" - BarometernSat, 03 Dec 2016 06:36:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A13FA8DBFF-B22A5C6-A70363EUnder hösten har prostataförbundet drivit Mustaschkampen tillförmån för forskningen kring <b>prostatacancer</b>. Engagemanget har varit myck <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Barometern-OT Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;116,722</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.barometern.se/oskarshamn/behandlingen-var-smartfri/">Link to Source</a></li></ul></p>17664851450Forskaren: ”Vi kan hitta mer aggressiv cancer med testet”Fri, 02 Dec 2016 15:08:09 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0F88B6377-B22A5C6-A70363ESocialstyrelsen tar fram nya rekommendationer om screening Screening för <b>prostatacancer</b> med PSA-test rekommenderas inte av Socialsty <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24022945.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17658978390Prostatacancer i släkten ökar riskenFri, 02 Dec 2016 14:48:50 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A0C20D72D7-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancerförbundet</b> i samarbete med 26 lokala prostatacancerföreningar. ■ Syftet är att samla in pengar till forskning kring pr <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24010311.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17658819250Att leva med ovisshet i väntan på ett cancerbesked - Örebro universitetFri, 02 Dec 2016 11:16:22 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1966BDD48E7-B22A5C6-A70363E02 december 2016 Väntetiden för män som utreds för <b>prostatacancer</b> är lång. Örebroforskaren Katja Fall har tillsammans med sina medar <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Örebro Universitet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;83,228</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.oru.se/nyheter/att-leva-med-ovisshet-i-vantan-pa-ett-cancerbesked/">Link to Source</a></li></ul></p>17657308620Stöder kampen mot cancerThu, 01 Dec 2016 17:06:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19F4C6021F7-B22A5C6-A70363E, Ett sätt att stödja forskningen kring cancerformen är Mustaschkampen. Bakom kampanjen står <b>Prostatacancerförbundet</b> och syftet med k <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skovde nyheter</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;61,354</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.skovdenyheter.se/article/stoder-kampen-mot-cancer/">Link to Source</a></li></ul></p>17650132940Sven har Säffles snyggaste mustaschThu, 01 Dec 2016 14:10:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1993F8EAE4F-B22A5C6-A70363Euppmärksamma sjukdomar som drabbar män, bland annat <b>prostatacancer</b>. Sven Gustafsson tycker att kampanjen är bra. – Det är alla tide <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nya Wermlands-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;167,259</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/saffle/2016/12/01/sven-har-saffles-snyggaste">Link to Source</a></li></ul></p>17648549330Erik fick cancer – tvingades vänta ett halvår operationThu, 01 Dec 2016 09:48:25 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1958B3594CF-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Men väntetiden från remiss till behandling är lång. Erik Holm i Skellefte <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyhetsklipp/lokalt/vasterbotten/article11337486.svt">Link to Source</a></li></ul></p>17646685420Erik fick cancer – tog ett halvår till operationThu, 01 Dec 2016 09:48:25 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0DAD589CF-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancer</b> är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Men väntetiden från remiss till behandling är lång. Erik Holm i Skellefte <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/erik-fick-cancer-tvingades-vanta-ett-halvar-operation">Link to Source</a></li></ul></p>17646685390Monica miste sin svärfar, pappa och make i sjukdomenThu, 01 Dec 2016 05:59:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A1CF25E43F-B22A5C6-A70363Eprostatacancer. Hälften av dem är över 80 år gamla. Mustaschkampen ■ Mustaschkampen arrangeras av <b>Prostatacancerförbundet</b> i samarb <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24008984.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17645475550Stefan, 44, upptäckte prostatacancern av en slumpThu, 01 Dec 2016 05:59:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DD9DE7A3F-B22A5C6-A70363E<b>Prostatacancerförbundet</b> i samarbete med 26 lokala prostatacancerföreningar. ■ Syftet är att samla in pengar till forskning kring pr <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24003082.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17645475540Prostatacancer i släkten ökar riskenThu, 01 Dec 2016 05:59:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-199E497103F-B22A5C6-A70363E-testet” Mustaschkampen ■ Mustaschkampen arrangeras av <b>Prostatacancerförbundet</b> i samarbete med 26 lokala prostatacancerföreningar. <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24010311.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17645475530Grafik: Så många män får prostatacancerThu, 01 Dec 2016 05:59:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A55F195D3F-B22A5C6-A70363ELÄS OCKSÅ Stefan, 44, upptäckte prostatacancern av en slump FAKTA Mustaschkampen ■ Mustaschkampen arrangeras av <b>Prostatacancerförbund <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/12/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24007943.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17645475460Robotassisterad kirurgi ökar – trots osäker kostnadseffektivitetWed, 30 Nov 2016 11:20:38 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1900F520717-B22A5C6-A70363Eför robotassisterad kirurgi. Radikal prostatektomi vid lokaliserad <b>prostatacancer</b> Studier av robotassisterad operation vid lokalis <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Läkartidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;42,068</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2016/11/Robotassisterad-kirurgi-okar--trots-osaker-kostnadseffektivitet/">Link to Source</a></li></ul></p>17637137010Kortare väntetid väntar cancersjukaWed, 30 Nov 2016 05:58:58 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AE082705D7-B22A5C6-A70363Eexempelvis en viss typ av <b>prostatacancer</b> är väntetiden för SVF-patienter nu 50 dagar, jämfört med omkring 150 som det annars är. An <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Svenska Dagbladet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,572,351</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svd.se/kortare-vantetid-vantar-cancersjuka/om/sverige">Link to Source</a></li></ul></p>17635454680Fler prover räddar livSat, 26 Nov 2016 10:57:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D05B6FC0F-B22A5C6-A70363Ekontrolleras PSA-värdet som kan peka på <b>prostatacancer</b>. – Någon screening är ännu inte aktuellt för <b>prostatacancer</b>. Det är f <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nya Wermlands-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;26/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;167,259</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/karlstad/2016/11/26/fler-prover-raddar-liv">Link to Source</a></li></ul></p>17608084340Skara HK tar kampen – även utanför planenThu, 24 Nov 2016 20:23:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19B91894B63-B22A5C6-A70363Estödjer Mustaschkampen"-tröjor som vi har på uppvärmningen. Sedan tog jag kontakt med <b>Prostatacancerförbundet</b> och fick lite material <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skaraborgs Lans Tidning</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;24/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;26,500</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.skaraborgslanstidning.se/article/skara-hk-tar-kampen-aven-utanfor-planen/">Link to Source</a></li></ul></p>17597708930Tidig upptäckt räddade cancersjuke Hans – nu uppmanar han männen att kolla sig: "Lita inte på slumpen"Sat, 19 Nov 2016 17:57:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1927BF4A963-B22A5C6-A70363E. <b>Prostatacancerförbundet</b> kräver att alla män från och med att de fyller 45 år ska genomgå regelbundna prostatacancertester. Men ino <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Gefle Dagblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;19/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;125,631</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.gd.se/gavleborg/gavle/tidig-upptackt-raddade-cancersjuke-hans-nu-uppmanar-han-mannen-att-kolla-sig-lita-inte-pa-slumpen">Link to Source</a></li></ul></p>17557658610Mansdagen firas med mässa på Färjestadstravet - P4 VärmlandSat, 19 Nov 2016 13:46:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A2E90DA2D3-B22A5C6-A70363E. Besökarna får information om vitt skilda saker som <b>prostatacancer</b>, skäggvård och fiske. Mässan "Maskulint liv" hålls på Färjestads <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;19/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,742,674</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6566792">Link to Source</a></li></ul></p>17556653850”När lemmen tystnar” på maskulina mässanFri, 18 Nov 2016 13:46:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D8228D69B-B22A5C6-A70363Ebeskrivs som ett evenemang som lägger extra fokus på mäns liv och hälsa. Karlstadsbon Håkan Florin, som själv drabbats av <b>prostatacancer <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Värmlands Folkblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;127,732</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vf.se/nyheter/karlstad/nar-lemmen-tystnar%E2%80%9D-pa-maskulina-massan">Link to Source</a></li></ul></p>17549807440Laget som låter håret växaThu, 17 Nov 2016 17:13:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-194BEB2F8BB-B22A5C6-A70363E<b>prostatacancerförbundet</b>. – Vi hoppas att det kommer så mycket publik som möjligt så att vi drar in så mycket pengar det bara går. <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Lokaltidningen Stenugnstund</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;11,243</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://lokaltidningensto.se/nyheter/laget-som-later-haret-vaxa/">Link to Source</a></li></ul></p>17543865220Succé för mustaschkniven från MoraThu, 17 Nov 2016 10:06:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B1DE48BB7B-B22A5C6-A70363Eper såld kniv har gått direkt till <b>Prostatacancerförbundet</b>. – Det är nytt för oss, vi har tidigare sålt rosa knivar till förmån för <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dala-Demokraten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;60,256</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dalademokraten.se/dalarna/mora/succe-for-mustaschkniven-fran-mora">Link to Source</a></li></ul></p>17541741690Cancerfonden ger en miljon till Universitetets forskning om prostatacancerWed, 16 Nov 2016 16:31:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A287ACD563-B22A5C6-A70363EForskaren Katja Fall på Örebro universitet kommer att göra en studie som omfattar 2400 män som utreds för en <b>prostatacancerdiagnos</b>. H <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nerikes Allehanda Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;256,116</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.na.se/orebro-lan/orebro/cancerfonden-ger-en-miljon-till-universitetets-forskning-om-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>17536593750Adobe släpper digitala mustascher i kampen mot prostatacancerWed, 16 Nov 2016 16:15:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC9F6F6643-B22A5C6-A70363Eprostatacancer Kampanjen Mustaschkampen startade i Sverige redan 2003 och drivs i dag av <b>Prostatacancerförbundet</b>. Initiativet samla <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Resumé Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;215,647</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/11/16/adobe-lanserar-digitala-mustascher--i-kampen-mot-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>17536498280Färre dog i prostatacancer förra året: "Nya läkemedel har haft stor betydelse"Tue, 15 Nov 2016 16:46:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D33EEAF4B-B22A5C6-A70363ETotalt dog 2 357 personer i <b>prostatacancer</b> i Sverige förra året vilket var en liten minskning jämfört med 2014, det visar siffror frå <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Östersunds-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;104,159</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.op.se/jamtland/farre-dog-i-prostatacancer-forra-aret-nya-lakemedel-har-haft-stor-betydelse">Link to Source</a></li></ul></p>17529639340Volkswagen genomför bilmustaschkampanj mot prostatacancerTue, 15 Nov 2016 16:31:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D4A1F882B-B22A5C6-A70363Estacken, säger PR-chefen Dan Andersson För att samla in pengar till <b>Prostatacancerförbundet</b> delar Volkswagen Transportbilar ut must <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Svenskverkstad</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;10,157</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svenskverkstad.se/volkswagen-genomfor-bilmustaschkampanj-mot-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>17529551440Hög dödlighet i prostatacancer i Jönköpings länTue, 15 Nov 2016 10:52:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0744C5DEB-B22A5C6-A70363EJust nu pågår Movember och Mustaschkampen - två kampanjer som uppmärksammar just <b>prostatacancer</b> och manlig hälsa. Förra året dog 2.35 <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/hog-dodlighet-i-prostatacancer-i-jonkopings-lan">Link to Source</a></li></ul></p>17527475290Behöver värmländska män en egen mässa?Mon, 14 Nov 2016 12:18:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1924D5F4ADB-B22A5C6-A70363Eminuter om manlighet. Det tror jag blir en av höjdpunkterna på mässan. Finaste mustaschen ska också koras? – Ja, <b>Prostatacancerförenin <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nya Wermlands-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;167,259</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/karlstad/2016/11/14/behover-varmlandska-man-en-egen">Link to Source</a></li></ul></p>17520793610KHT förlorade mot NoraSun, 13 Nov 2016 19:04:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD46D64203-B22A5C6-A70363Eplanen blev kvällen en seger för insamlingen till <b>Prostatacancerförbundet</b>, den så kallade Mustaschkampen. Veckans insamling via Face <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nya Wermlands-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;167,259</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/kristinehamn/nkp-sport/2016/11/13/kht-forlorade-mot-nora">Link to Source</a></li></ul></p>17517645480Krönika: Mitt livs viktigaste match – den tredje ronden i duellen mot döden har börjatSun, 13 Nov 2016 13:13:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A8B566CCD3-B22A5C6-A70363Enågot var sjukt. Samtidigt hade jag tur som en tokig – min extremt aggressiva <b>prostatacancer</b> upptäcktes av en slump. Nu har jag få <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sundsvalls Tidning Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;153,865</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.st.nu/sport/kronika-mitt-livs-viktigaste-match-den-tredje-ronden-i-duellen-mot-doden-har-borjat">Link to Source</a></li></ul></p>17516500370Mustaschkampen tar över farsdag - LinköpingspostenSun, 13 Nov 2016 10:34:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A312164653-B22A5C6-A70363Eville han gå vidare med att hjälpa <b>Prostatacancerförbundet</b>. Det slutade med att han anställdes som förbundsdirektör, en tjänst han h <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Linköpings Posten</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;10,424</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.linkopingsposten.se/mustaschkampen-tar-over-farsdag/">Link to Source</a></li></ul></p>17516167850En riktig karl räds inte doktorn.Sat, 12 Nov 2016 23:47:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A4C765DFB3-B22A5C6-A70363E. Antalet män som avlider i <b>prostatacancer</b> är mer än dubbelt så stort som antalet kvinnor som dör i bröstcancer. Trots detta finns i <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sydsvenskan Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;336,882</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.sydsvenskan.se/2016-11-13/en-riktig-karl-rads-inte-doktorn">Link to Source</a></li></ul></p>17514770360Kortare väntetid i cancervårdenSat, 12 Nov 2016 11:33:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19577CFDF53-B22A5C6-A70363Ecancerdiagnos med blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer eller <b>prostataca <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/kortare-vantetid-i-cancervarden">Link to Source</a></li></ul></p>17512593420BILMUSTASCHER NÄSTA VAPEN I KAMPEN MOT PROSTATACANCERFri, 11 Nov 2016 12:06:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1955822C98B-B22A5C6-A70363E:10 För att samla in pengar till <b>Prostat <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Industri Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;819,209</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.di.se/pressreleaser/2016/11/11/bilmustascher-nasta-vapen-i-kampen-mot-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>17506280420Säkrare långsiktig prognos för patienter med prostatacancerThu, 10 Nov 2016 13:57:47 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A35517D02F-B22A5C6-A70363EDen långsiktiga risken att dö av <b>prostatacancer</b> är låg för män med lågrisktumörer. Samtidigt ökar den årliga dödligheten i <b>prostat <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Landstinget i Ostergotland</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;15,078</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/Sakrare-langsiktig-prognos-for-patienter-med-prostatacancer/">Link to Source</a></li></ul></p>17498224950Halverad väntetid för prostatautredningWed, 09 Nov 2016 10:08:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18C55077FA7-B22A5C6-A70363Eordförande i <b>prostatacancerföreningen</b> ProVitae. – Det finns fortfarande många patienter med <b>prostatacancer</b> som får vänta län <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skånska Dagbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;09/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;132,409</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.skd.se/2016/11/08/halverad-vantetid-for-prostatautredning/">Link to Source</a></li></ul></p>17488313100Nu får personer med prostatacancer snabbare vårdTue, 08 Nov 2016 23:38:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19E1D5B76D7-B22A5C6-A70363ETidigare har personer med <b>prostatacancer</b> fått vänta längre på operation än personer med andra typer av cancer. I Västmanland har köer <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/nu-far-personer-med-prostatacancer-snabbare-vard">Link to Source</a></li></ul></p>17485042640Halverad väntetid för prostatautredningTue, 08 Nov 2016 07:47:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A5CB2871AF-B22A5C6-A70363Ein fjor. PÃ¥ CSK vill man ha en operationsrobot för att kunna utföra avancerad cancerkirurgi. Det har starkt stöd av <b>prostatacancer <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skanskan</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;132,721</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.skd.se/2016/11/08/halverad-vantetid-for-prostatautredning/">Link to Source</a></li></ul></p>17479046560Halverad väntetid för prostatautredningTue, 08 Nov 2016 05:48:06 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-195D519B67F-B22A5C6-A70363Eordförande i <b>prostatacancerföreningen</b> ProVitae. – Det finns fortfarande många patienter med <b>prostatacancer</b> som får vänta län <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norra Skåne Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;67,906</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nsk.se/2016/11/08/halverad-vantetid-for-prostatautredning/">Link to Source</a></li></ul></p>17478513520Cancerforskare får Nordiska medicinprisetMon, 07 Nov 2016 12:57:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1933C856B4F-B22A5C6-A70363Edem är Henrik Grönberg som forskar på <b>prostatacancer</b>. – Ett sådant här erkännande betyder jättemycket för mig som forskare. Det är <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Cancerfonden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;129,753</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.cancerfonden.se/nyheter/cancerforskare-far-nordiska-medicinpriset">Link to Source</a></li></ul></p>17471757810Patienter som utretts för cancermisstanke är nöjdaMon, 07 Nov 2016 12:57:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18F473E014F-B22A5C6-A70363Einom huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, <b>prostatacancer</b>, cancer i urinblåsa och urinvägar samt akut myeloisk leuke <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Landstinget Västernorrland</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;25,876</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.lvn.se/Om-landstinget/Aktuellt-i-landstinget/Nyheter/patienter-som-utretts-for-cancermisstanke-ar-nojda/">Link to Source</a></li></ul></p>17471757800Arbetet för kortare vårdköer fortsätterFri, 04 Nov 2016 17:40:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF7CA54EEF-B22A5C6-A70363Eexempel kortat väntetiderna för patienter med misstänkt <b>prostatacancer</b>, bland annat genom att proven analyseras fortare. En anlednin <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skane</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;107,095</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2016/arbetet-for-kortare-vardkoer-fortsatter/">Link to Source</a></li></ul></p>17456031090Långa väntetider för behandling av prostatacancerFri, 04 Nov 2016 01:03:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A21ED7DCEF-B22A5C6-A70363ETrots regeringens satsning på att korta väntetiderna i cancervården ökar väntetiden för <b>prostatacancer</b> i Halland För två år sedan fi <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/langa-vantetider-for-behandling-av-prostatacancer">Link to Source</a></li></ul></p>17450163650"Det är det jävligaste som jag varit med om"Thu, 03 Nov 2016 12:46:16 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19A6BA3C3F7-B22A5C6-A70363Eav fallen <b>prostatacancer</b>, säger Lundberg. – Nu är jag friskförklarad, men jag var på ett forum i helgen, då fick jag höra att det d <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Expressen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,322,960</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.expressen.se/sport/hockey/det-ar-det-javligaste-som-jag-varit-med-om/">Link to Source</a></li></ul></p>17443709630Blodprov kan hjälpa att sätta diagnos för prostatacancer - P4 NorrbottenThu, 03 Nov 2016 11:02:09 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC602D53D7-B22A5C6-A70363ELäkaren Leo Hassler: Bra idé att ta PSA-prov (1:26 min) Leo Hassler, läkare och själv drabbad av <b>prostatacancer</b> Foto: Tova Nilsson <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,742,674</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6555149">Link to Source</a></li></ul></p>17443072280Örjan: ”Det är en jättechans för mig”Thu, 03 Nov 2016 10:19:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A058821827-B22A5C6-A70363EKihlström för att uppmärksamma Mustaschkampen mot <b>prostatacancer</b>. Och det blev succé direkt med flera segrar under V86-kvällen på So <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Aftonbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,757,440</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article23844082.ab">Link to Source</a></li></ul></p>17442778150Orimligt långa väntetider - SmålandspostenWed, 02 Nov 2016 18:44:48 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19EA284702F-B22A5C6-A70363EGöran Hellberg, kanslichef vid <b>Prostatacancerförbundet</b>, Calle Waller, vårdpolitisk talesman, Leif Dellmo, från Proliv Kronoberg och R <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Smålandsposten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;62,119</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.smp.se/vaxjo/orimligt-langa-vantetider/">Link to Source</a></li></ul></p>17437455740Alarmerande siffror om prostatacancerWed, 02 Nov 2016 16:40:19 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AFD1F6385F-B22A5C6-A70363ENorrsken, en del av <b>Prostatacancerförbundet</b>. Tiden mellan remiss och påbörjad behandling har i genomsnitt legat på 167 dagar för ri <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norrbottens-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;115,461</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.kuriren.nu/nyheter/alarmerande-siffror-om-prostatacancer-9025344.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>17436279090Vill utmana fler att delta i kampWed, 02 Nov 2016 05:51:11 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19620A04EBF-B22A5C6-A70363Ediplom från <b>Prostatacancerförbundet</b>. Om man har ett företag och vill anta utmaningen kan man kontakta mig, säger Kenneth Hermansson <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nya Wermlands-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/11/2016</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;167,259</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/kristinehamn/2016/11/02/vill-utmana-fler-att-delta-i-kamp">Link to Source</a></li></ul></p>17432160620