HemsidanAll rights reserved. "CisionPoint" and the CisionPoint logo are the exclusive property of Cision AB, Inc.Wed, 20 Sep 2017 17:31:38 GMTCisionPoint RSS feedhttp://cisionpoint.com/Common/LiveRss.cp?authKey=5B4F-A79DE6A-AF6A889-2AFE58BF47&maxitems=10060http://cisionpoint.com/Content143.8/Styles/Images/cp_header_logo_bgwhite.gifHemsidanhttp://cisionpoint.com/Common/LiveRss.cp?authKey=5B4F-A79DE6A-AF6A889-2AFE58BF47&maxitems=100Fackförbunden om budgeten: Löser inte kompetensbrist – missar invandrare | Dagens OpinionWed, 20 Sep 2017 15:12:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-195C4491E0A-A79DE6A-AF6A889... Saco gör även tummen upp för insatser som ska öka likvärdigheten i grundskolan, mer pengar till <b>Yrkeshögskolan</b> och avdr <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Opinion</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;14,603</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://dagensopinion.se/fackf%C3%B6rbunden-om-budgeten-l%C3%B6ser-inte-kompetensbrist-%E2%80%93-missar-invandrare">Link to Source</a></li></ul></p>20039941520Lärarförbundets budgetkommentar: Inte tillräckligt för att lösa lärarbristenWed, 20 Sep 2017 15:12:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18DD9BA4A0A-A79DE6A-AF6A889utbildningsplatser inrättas inom <b>yrkeshögskolan</b> och gymnasial yrkesvux, vid folkhögskolan och inom universitet och högskolor ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Lärarförbundet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;47,955</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-budgetkommentar-inte-tillrackligt-for-att-losa-lararbristen">Link to Source</a></li></ul></p>20039941500Sammanställning: Här är skolsatsningarna i budgetenWed, 20 Sep 2017 12:47:39 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A24D06A5DA-A79DE6A-AF6A889... till 2021. De största satsningarna görs på yrkesvux och <b>yrkeshögskolan</b> med en permanent utökning av utbildningsplatserna. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolvärlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;17,524</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://skolvarlden.se/artiklar/sammanstallning-har-ar-skolsatsningarna-i-budgeten">Link to Source</a></li></ul></p>20038618650​Lärarbristen måste ha högsta prioritet – Lärarförbundet kommenterar höstbudgetenWed, 20 Sep 2017 09:40:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-199373C942A-A79DE6A-AF6A889... Lärarförbundet. - Regeringen bygger ut folkhögskolan, <b>komvux</b>, <b>yrkesvux</b> och yrkeshögskolan, samt planerar utökning ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lararforbundet/pressrelease/view/laerarbristen-maaste-ha-hoegsta-prioritet-laerarfoerbundet-kommenterar-hoestbudgeten-2157552">Link to Source</a></li></ul></p>20037368330Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättningTue, 19 Sep 2017 13:33:29 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19138D67362-A79DE6A-AF6A889... Vi driver specialskolor för vissa målgrupper, och fördelar olika bidrag till utbildningsanordnare av <b>vuxenutbildning</b> för s <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;19/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/teknikhuset/pressrelease/view/fler-digitala-laeromedel-till-elever-med-funktionsnedsaettning-2155560">Link to Source</a></li></ul></p>20029766310”Kommunen ska verka för att erbjuda SFI”Tue, 19 Sep 2017 07:17:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-193D0360F22-A79DE6A-AF6A889... kommunen ska verka för att erbjuda detta Aya Zread läste på <b>SFI</b> när hon fick barn, men sedan var hon inte längre välkommen ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;19/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skolverket-kommunen-ska-verka-for-att-erbjuda-sfi">Link to Source</a></li></ul></p>20027412020Ny yrkesutbildning på gymnasial nivå - Måltidsbiträde i kombination med SFI Mon, 18 Sep 2017 17:09:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DB14E06D2-A79DE6A-AF6A889... en ny yrkesutbildning: Måltidsbiträde i kombination med <b>SFI</b>. Utbildningen vänder sig till våra medborgare som inte har ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sollefteå Kommun</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,400</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.solleftea.se/utbildningbarnomsorg/skolwebbar/reveljen/nyheter/arkivreveljen2017/nyyrkesutbildningpagymnasialnivamaltidsbitradeikombinationmedsfi.5.2a2ee9b15c0822a2081430.html">Link to Source</a></li></ul></p>20022471540Hundratals lokförare sökes – slutar i förtidMon, 18 Sep 2017 16:15:14 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC7A827A52-A79DE6A-AF6A889... yrkesutbildningarna. I år finns drygt 220 platser inom <b>yrkeshögskolan</b> och nästa år drygt 270, enligt Myndigheten för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Göteborgs-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,231,508</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/hundratals-lokf%C3%B6rare-s%C3%B6kes-slutar-i-f%C3%B6rtid-1.4644306">Link to Source</a></li></ul></p>20022035280Klart: Så mycket får skolornaMon, 18 Sep 2017 16:08:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DBCF286A2-A79DE6A-AF6A889satsa på <b>vuxenutbildning</b>, där bland annat fler utbildningsplatser på <b>yrkesvux</b> och en utökning av antalet platser på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerviks-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;50,405</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vt.se/nyheter/vastervik/klart-sa-mycket-far-skolorna-om4817740.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>20021982540”Akut kompetensbrist kräver snabba lösningar”Mon, 18 Sep 2017 10:27:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-199CB4B809A-A79DE6A-AF6A889... på fler utbildningsplatser inom bland annat högskola, <b>yrkeshögskola</b> och komvux, som till stor del motiveras med ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Samhälle Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;94,133</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar-18665">Link to Source</a></li></ul></p>20019423530Branschutmärkelse till Framtidsgymnasiet i NyköpingSat, 16 Sep 2017 15:45:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AE6AAE11F2-A79DE6A-AF6A889... fjäder i hatten och det är frivilligt att ansöka. För <b>vuxenutbildningar</b>, arbetsmarknadsutbildningar och företags ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/academedia/news/view/branschutmaerkelse-till-framtidsgymnasiet-i-nykoeping-260287">Link to Source</a></li></ul></p>20009624780Bidrag ska motivera arbetslösa att ta gymnasieexamen i Katrineholm - P4 SörmlandSat, 16 Sep 2017 11:52:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A60D4EB1C2-A79DE6A-AF6A889... liten puff och motivation (1:29 min) (1:29 min) Viadidakt, <b>vuxenutbildningar</b> i Katrineholm Foto: Katarina Wahlström Den som ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;887,371</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6778727">Link to Source</a></li></ul></p>20008392660Flygtorget » Flygnyheter » Flygnyheter » Sverige först ut med utbildning för drönarpiloterSat, 16 Sep 2017 11:03:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A5C52974C2-A79DE6A-AF6A889... utbildningen, säger Tommy Magnusson, utbildningsledare på <b>Yrkeshögskolan</b> som samarbetar med Trafikflyghögskolan och Ljungby ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Flygtorget.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;57,901</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=12281">Link to Source</a></li></ul></p>20008185560Viktigt med SFI-lärare på kvällarna - Östra SmålandThu, 14 Sep 2017 21:11:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A59310BF07-A79DE6A-AF6A889Att erbjuda svenska för invandrare (<b>SFI</b>) som kvällskurs är viktigt för att fler ska ha möjlighet att lära sig språket. Sedan ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nyheterna Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;87</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.ostrasmaland.se/nybro/viktigt-med-sfi-larare-pa-kvallarna/">Link to Source</a></li></ul></p>19993780560Akut chaufförsbrist - här är politikernas krisplanThu, 14 Sep 2017 08:25:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-199193FE8DF-A79DE6A-AF6A889... utsträckning än regeringen. Vi vill också att SFX, där <b>SFI</b> kombineras med yrkessvenska och yrkeskunskaper, börjar användas ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Ehandel.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;432,512</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.ehandel.se/Akut-chaufforsbrist-har-ar-politikernas-krisplan,10894.html">Link to Source</a></li></ul></p>19987765330Ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning har öppnatThu, 14 Sep 2017 07:03:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0EECF6BDF-A79DE6A-AF6A889... och dövblindtolk samt skrivtolk. Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> bidrar till att ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,928</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2017/Nu-har-ansokningsomgangen-for-kurser-i-kontakttolkning-oppnat/">Link to Source</a></li></ul></p>19987387390Folkhögskola samlar busslaster med studenterThu, 14 Sep 2017 06:27:13 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A2EA96375F-A79DE6A-AF6A889... Kunming i Kina. De flesta studenter går på Hyllie parks <b>SFI</b>-utbildning­. Runt 150 elever studerar även på folkhögskolans ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;157,782</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dagen.se/familj/folkhogskola-samlar-busslaster-med-studenter-1.1021548">Link to Source</a></li></ul></p>19987173850Svenska utbildningssystemet brottas med problemWed, 13 Sep 2017 20:29:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19AD5BC0E7F-A79DE6A-AF6A889utbildningarna (ex <b>yrkeshögskolan</b>) är underfinansierade medan högskolan tenderar att vara överfinansierad. De längre ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Svenskt Näringsliv</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;87,121</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-hogskolan/svenska-utbildningssystemet-brottas-med-problem_683983.html">Link to Source</a></li></ul></p>19983459730Ordlista med energi ska ge fler chans till jobbWed, 13 Sep 2017 14:27:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A3EC65358F-A79DE6A-AF6A889... Fläktgränsbrytare. Det är ord som man inte får lära sig på <b>SFI</b>, Svenska för invandrare. När Basel Taleb började som ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skånska Dagbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;152,337</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.skd.se/2017/09/13/ordlista-med-energi-ska-ge-fler-chans-till-jobb/">Link to Source</a></li></ul></p>19980619060Filmen Sällskapsresan ska lära SFI-elever i Västmanland den svenska kulturen – och språketWed, 13 Sep 2017 14:27:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19FF71DCB8F-A79DE6A-AF6A889<b>SFI</b>, svenska för invandrare, har på grund av rättigheter och kostnader haft svårt att visa film som en del av undervisningen, ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sala Allehanda</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;30,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.salaallehanda.com/vastmanland/filmen-sallskapsresan-ska-lara-sfi-elever-i-vastmanland-den-svenska-kulturen-och-spraket">Link to Source</a></li></ul></p>19980619050Samverkan kring yrkesutbildningarWed, 13 Sep 2017 06:19:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0841C6757-A79DE6A-AF6A889... med bland annat fler platser i vuxenutbildning och <b>yrkeshögskola</b> samt förstärkning av gymnasieskolans yrkesprogram. Givande ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nwt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;387,608</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/kristinehamn/2017/09/13/samverkan-kring-yrkesutbildningar">Link to Source</a></li></ul></p>19977037290Kunskapslyft för kompetensförsörjningTue, 12 Sep 2017 15:46:14 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A1D2D98F87-A79DE6A-AF6A889... Det handlar om totalt 32000 nya platser 2021 inom <b>Yrkeshögskolan</b>, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Värmlands Folkblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;154,326</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vf.se/debatt/kunskapslyft-for-kompetensforsorjning/">Link to Source</a></li></ul></p>19970116550”Vi vill lyfta yrkesutbildningen i Sverige”Tue, 12 Sep 2017 14:35:15 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19F53C37F2F-A79DE6A-AF6A889... exempelvis Framtidsgymnasiet och Plusgymnasiet. Även inom <b>vuxenutbildningen</b> finns många utbildningar med ett starkt fokus på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/academedia/news/view/vi-vill-lyfta-yrkesutbildningen-i-sverige-259410">Link to Source</a></li></ul></p>19969303940Trädgårdsmästarutbildning är mer trendigt än någonsinTue, 12 Sep 2017 13:21:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A12610835F-A79DE6A-AF6A889Mia Persson Norbäck arbetar som utbildare på Hermods <b>yrkeshögskola</b> – kvalificerad trädgårdsmästare. Hon brinner för trädgård i ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hermods/news/view/traedgaard-aer-trendigt-259637">Link to Source</a></li></ul></p>19968509350Prevas stödjer kunskapsplattform för industriell digitaliseringTue, 12 Sep 2017 11:36:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AA54DC8F4F-A79DE6A-AF6A889... Cirka 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, <b>yrkesvux</b> och gymnasieskola har sedan januari 2017 varit involverade ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Industri Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;820,257</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.di.se/pressreleaser/2017/9/12/prevas-stodjer-kunskapsplattform-for-industriell-digitalisering/">Link to Source</a></li></ul></p>19967501770di.se - Dagens rapporterTue, 12 Sep 2017 07:28:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19FBCCF6F1F-A79DE6A-AF6A889... cirka 6 500 gymnasieelever och cirka 1 000 deltagare inom <b>vuxenutbildning</b>. Förvärvet i korthet Vindora är idag en ledande ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Industri Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;820,257</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.di.se/finansiell-information/dagens-rapporter/?NewsId=589e5a64-e5fc-4a49-aa3d-eec8f2e68d4e">Link to Source</a></li></ul></p>19966043050Nya EU-pengar till Vux för att förhindra studieavhoppTue, 12 Sep 2017 06:17:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF909946EF-A79DE6A-AF6A889... Pressmeddelande • Sep 12, 2017&nbsp07:46&nbspCEST Vägga <b>Vuxenutbildning</b> har i år beviljats mest EU-pengar i Sverige inom ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/karlshamn/pressrelease/view/pressinbjudan-nya-eu-pengar-till-vux-foer-att-foerhindra-studieavhopp-2143001">Link to Source</a></li></ul></p>19965723090Minister ger gott betyg till yrkeshögskolanMon, 11 Sep 2017 18:12:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-192B1E4DC5F-A79DE6A-AF6A889KarlstadMinister ger gott betyg till <b>yrkeshögskolanPublicerad</b> i dag 17:26Uppdaterad i dag 19:32Foto: Håkan Strandman Gymnasie- ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Värmlands Folkblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;154,326</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vf.se/karlstad/minister-ger-gott-betyg-till-yrkeshogskolan/">Link to Source</a></li></ul></p>19960983710Fast jobb till alla undersköterskor och barnskötareMon, 11 Sep 2017 15:04:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD12FB57A7-A79DE6A-AF6A889... från gymnasieskolor i Uppsala kommun eller <b>vuxenutbildningar</b> som kommunen har avtal med. Även rätt till sommarjobb ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/fast-jobb-till-alla-underskoterskor-och-barnskotare">Link to Source</a></li></ul></p>19959430480Kurserna i danska på komvux och universitet är fylldaMon, 11 Sep 2017 12:39:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-196433E0B97-A79DE6A-AF6A889... detta har intresset för att läsa danska ökat markant och nu är kurserna i danska vid både <b>Komvux</b> och universitet fulltecknade. <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kvällsposten</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,580</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.expressen.se/kvallsposten/kurserna-i-danska-pa-komvux-och-universitet-ar-fyllda/?complete-navigation">Link to Source</a></li></ul></p>19958204620Ny vuxenutbildning ska ge väg in i industrinMon, 11 Sep 2017 09:43:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD8F3085C7-A79DE6A-AF6A889LANDSKRONA. Drift- och underhållsutbildningen är en ny <b>vuxenutbildning</b> som ska möta teknikföretagens behov av utbildad personal. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;lokaltidningen.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;66,691</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.lokaltidningen.se/ny-vuxenutbildning-ska-ge-vag-in-i-industrin-/20170911/artikler/170919978/2358">Link to Source</a></li></ul></p>19957062580Yrkes-SFI ska delvis lösa kompetensbristMon, 11 Sep 2017 06:51:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B22FE7B937-A79DE6A-AF6A889... United kan bidra med? – Det mest konkreta just nu är yrkes-<b>SFI</b> som drar igång inom någon vecka, säger vd:n Tore Lindström. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Tranas Tidning</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;60,200</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.tranastidning.se/article/yrkes-sfi-ska-delvis-losa-kompetensbrist/">Link to Source</a></li></ul></p>19956259690Ett gymnasieprogram kommer – ett annat försvinnerFri, 08 Sep 2017 13:04:28 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DC0BFCA27-A79DE6A-AF6A889... Öresundsgymnasiet kommer det att färdigställas lokaler för <b>vuxenutbildning</b> inom området. Men när detta är klart vet jag inte ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Landskrona Direkt</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;9,971</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.landskronadirekt.com/2017/09/08/ett-gymnasieprogram-kommer-ett-annat-forsvinner/">Link to Source</a></li></ul></p>19936623540Ny utbildning på CNGFri, 08 Sep 2017 09:08:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19893E07637-A79DE6A-AF6A889... Odelius 10:00 | 2017-09-08 Satsningen kallas för <b>Yrkesvux</b> och är ett samarbete mellan kommunens <b>vuxenutbildning</b>, ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Folkbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;74,030</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/ny-utbildning-pa-cng-om4802939.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19935152230Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Kristinehamn och KarlstadFri, 08 Sep 2017 08:56:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC1025D657-A79DE6A-AF6A889... i att åtgärda kompetensbristen. Under eftermiddagen besöker Anna Ekström också <b>yrkeshögskolan</b> Karlstads teknikcente <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Regeringen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;158,931</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/anna-ekstrom-fortsatter-kompetensforsorjningsresan-i-kristinehamn-och-karlstad/">Link to Source</a></li></ul></p>19935084180Satsar miljarder på landsbygden i budgeten - Inrikes - Nyheter (Ekot)Thu, 07 Sep 2017 17:39:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-198661B217F-A79DE6A-AF6A889nivåer av utbildning från <b>Komvux</b> till universitet för att folk ska kunna få rätt kompetens för dom jobb som är lediga. – Det vi ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;887,371</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=6773354">Link to Source</a></li></ul></p>19928997130Företag och teknikutbildare lockade till tekniksafariThu, 07 Sep 2017 15:11:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A64F77A84F-A79DE6A-AF6A889... har folk anmält sig, säger Filip Malmberg från kommunens <b>vuxenutbildning</b>. En av dem är Anders Juhlin, 53-årig elektriker ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Helsingborgs Dagblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;956,249</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.hd.se/2017-09-07/foretag-och-skola-bjod-pa-tekniksafari-for-att-ragga-folk">Link to Source</a></li></ul></p>19927649660Fler platser till yrkesutbildningar är bra för välfärdens kompetensförsörjning - Kommunals utredareThu, 07 Sep 2017 12:11:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC4A9CEC8F-A79DE6A-AF6A889... studera. Vi ser även fram emot en kvalitativ och utbyggd <b>yrkeshögskola</b>! Mer om Kommunals utbildningspolitik hittar ni här ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kommunals utredare</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;17</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://blogg.kommunal.se/utredare/2017/09/07/fler-platser-till-yrkesutbildningar-ar-bra-valfardens-kompetensforsorjning/">Link to Source</a></li></ul></p>19925750280Minnesord: Kurt Lindal - DN.SEWed, 06 Sep 2017 13:06:15 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A31DBAE207-A79DE6A-AF6A889... i en fungerande demokrati. Som chef för Sveriges Radios <b>vuxenutbildning</b> sjösatte han högkvalitativa radioutbildningar på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Nyheter Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,996,677</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dn.se/familj/minnesord-kurt-lindal/">Link to Source</a></li></ul></p>19915678850"Kirunas situation är lite unik"Wed, 06 Sep 2017 13:06:15 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19B332C0E07-A79DE6A-AF6A889... samarbetar mellan olika kommuner. Både inom högskola och <b>gymnasial</b> <b>vuxenutbildning</b>, säger Hallenberg. Vad är största ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norrländska Socialdemokraten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;277,163</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nsd.se/nyheter/kiruna-situation-ar-lite-unik-nm4635249.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19915678830Nytt utskott ska rädda jobbenWed, 06 Sep 2017 10:13:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A2805B8F57-A79DE6A-AF6A889... med ansvar för arbetsmarknad, integration, <b>vuxenutbildning</b> och försörjningsstöd kan inrättas. BILD: Jeppe Gustafsson ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Östgöta Correspondenten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;435,377</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.corren.se/nyheter/linkoping/nytt-utskott-ska-radda-jobben-om4800758.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19914323750Anna Ekström deltar i tankesmedjan Bruegels årsmöte i BrysselWed, 06 Sep 2017 09:44:13 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19BEF200D57-A79DE6A-AF6A889, genom utbyggnad av <b>vuxenutbildning</b>. Bruegel är en oberoende internationell tankesmedja med särskilt fokus på forskning kring ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Regeringen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;158,931</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/anna-ekstrom-deltar-i-tankesmedjan-bruegels-arsmote-i-bryssel/">Link to Source</a></li></ul></p>19914137040Nu höjer vi studiestödetWed, 06 Sep 2017 05:10:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19EE2812097-A79DE6A-AF6A889... och ge en bättre ekonomisk situation för runt 500 000 studerande på universitet, högskola, <b>yrkeshögskola</b>, vuxenutbildning och f <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nwt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;387,608</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/asikter/debatt/2017/09/06/nu-hojer-vi-studiestodet">Link to Source</a></li></ul></p>19912681840Regeringen storsatsar på utbildning och jobb - Dagens ArenaWed, 06 Sep 2017 04:20:28 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A478D95717-A79DE6A-AF6A889, <b>vuxenutbildningen</b>, folkhögskolan och samhällsviktiga högskoleutbildningar, dit regeringen räknar utbildningarna till läkare ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Arena</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;20,180</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dagensarena.se/innehall/regeringen-storsatsar-pa-utbildning-och-jobb/">Link to Source</a></li></ul></p>19912203260Krävs satsningar på lärarlöner för att klara måletWed, 06 Sep 2017 03:24:26 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1998C4A4DA7-A79DE6A-AF6A889... krävs högre löner för de lärare som arbetar inom <b>vuxenutbildningen</b>, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lararnas-riksforbund-kravs-satsningar-pa-lararloner-for-att-klara-malet">Link to Source</a></li></ul></p>19911307430Investeringar för fler jobbWed, 06 Sep 2017 00:24:52 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A5EF6AAB0F-A79DE6A-AF6A889... med 18 000 fler platser redan nästa år. Det gäller <b>yrkeshögskolan</b>, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Regeringen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;158,931</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/investeringar-for-fler-jobb/">Link to Source</a></li></ul></p>19908899560Regeringen gör miljardsatsning på vuxenutbildningTue, 05 Sep 2017 23:31:44 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A6C4825D6F-A79DE6A-AF6A889... platser fram till 2021. De största satsningarna görs på <b>yrkesvux</b> och yrkeshögskolan med en permanent utökning av ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolvärlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;17,524</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://skolvarlden.se/artiklar/regeringen-gor-miljardsatsning-pa-vuxenutbildning">Link to Source</a></li></ul></p>19908101860Webbaserad kurs om bedömningTue, 05 Sep 2017 22:50:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AAE5C11E9F-A79DE6A-AF6A889... och skolledare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och <b>vuxenutbildningen</b>. Du kan börja kursen när du vill och genomföra den ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,707</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/bedomning-och-betyg">Link to Source</a></li></ul></p>19907535870Svenska för invandrareMon, 04 Sep 2017 19:22:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A5E6B8BC63-A79DE6A-AF6A889Skolinspektionen ska nu granska <b>vuxenutbildningen</b> i svenska för invandrare. Vi kommer att granska hur utbildningen främjar ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolinspektion</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;73,142</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/svenska-for-invandrare/">Link to Source</a></li></ul></p>19899219560Inom hotell- och restaurangbranschen finns det jobb – så ska unga lockas till rätt utbildningarMon, 04 Sep 2017 12:35:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19C1F7CA433-A79DE6A-AF6A889... samt Restaurang- livsmedelsprogrammen på gymnasiet och <b>vuxenutbildningen</b> i Örebro kommun. I våras anordnades en första träff ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;OrebroKuriren</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;United States of America</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.orebrokuriren.se/2017/09/03/har-finns-det-jobb-hotell-och-restaurangfolk-ska-locka-unga-till-branschen/">Link to Source</a></li></ul></p>19896802140URSÄKTA OSS, MEN NU KÖR VI!Mon, 04 Sep 2017 07:51:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A551D49603-A79DE6A-AF6A889... 13 orter i Sverige. Under förturnén träffade teamet över 870 <b>SFI</b>-studenter som delade med sig av upplevelser och tankar i ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/dansnat_sverige/pressrelease/view/ursaekta-oss-men-nu-koer-vi-2130333">Link to Source</a></li></ul></p>19895344460Flera nyheter inom vuxenutbildningenMon, 04 Sep 2017 05:24:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1956AF8D893-A79DE6A-AF6A889... vilka tidigare erfarenheter man har, säger Lars Tanner. Yrkes-<b>SFI</b> 16 oktober startar ännu en ny utbildning som vänder sig ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Nwt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;387,608</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://nwt.se/kristinehamn/2017/09/04/flera-nyheter-inom">Link to Source</a></li></ul></p>19894862420Här kliver hon in på svenska arbetsmarknadenSun, 03 Sep 2017 08:19:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1951705585B-A79DE6A-AF6A889... skyddsvärda träd i Uppsala län på uppdrag av länsstyrelsen. På eftermiddagarna går de <b>SFI</b>, svenska för invandrare. Under arb <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Upsala Nya Tidning Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/09/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;154,344</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.unt.se/nyheter/uppsala/har-kliver-hon-in-pa-svenska-arbetsmarknaden-4743636.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19889934320Skolor synas av SkolinspektionenWed, 30 Aug 2017 20:53:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19C6A1CA14B-A79DE6A-AF6A889ansvar för kommunala skolor, förskolor, fritidshem och <b>vuxenutbildning</b>, samt privata skolor. – Dessutom gör vi inspektioner på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norrbottens-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;159,562</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.kuriren.nu/nyheter/skolor-synas-av-skolinspektionen-nm4630318.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19861549140Academedia vill växa merWed, 30 Aug 2017 19:15:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B28370D83B-A79DE6A-AF6A889... 2016/2017. Året präglades främst av satsningar inom <b>vuxenutbildningen</b>, en verksamhet som växer bland annat på grund av ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Bohusläningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,462</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.bohuslaningen.se/nyheter/ekonomi/academedia-vill-v%C3%A4xa-mer-1.4582583">Link to Source</a></li></ul></p>19860777790Brister inom vuxenutbildningen åtgärdasWed, 30 Aug 2017 18:42:13 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1992F2A2C9B-A79DE6A-AF6A889... arbetsmarknadsnämnden beslutade även att Halmstads kommuns <b>vuxenutbildning</b> ska bedrivas i en blandning av egen regi och av ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/halmstadskommun/pressrelease/view/brister-inom-vuxenutbildningen-aatgaerdas-2127444">Link to Source</a></li></ul></p>19860487330“Utöka satsningarna på den utbildningsform som löser samtidens matchningsutmaning”Wed, 30 Aug 2017 13:22:13 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-191D4A9E6C3-A79DE6A-AF6A889... kvar till val, så hoppas vi att fler upptäcker och satsar på <b>yrkeshögskolan</b> - en etablerad utbildningsform som bevisat leder ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nackademin/news/view/utoeka-satsningarna-paa-den-utbildningsform-som-loeser-samtidens-matchningsutmaning-257402">Link to Source</a></li></ul></p>19857502510CSN inför studiestartsstödWed, 30 Aug 2017 12:15:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A4F1FAF533-A79DE6A-AF6A889... Du som vill ansöka om studiestartsstöd kontaktar <b>vuxenutbildningen</b> i Partille via kundcenter. Läs mer om studiestartsstöd ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Partille kommun</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;63,954</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.partille.se/nyheter/csn-infor-studiestartsstod/">Link to Source</a></li></ul></p>19856794360Språket är inte den enda barriärenWed, 30 Aug 2017 00:27:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18DF1ACA593-A79DE6A-AF6A889... häromdagen av Christian Thomsen, verksamhetschef på <b>Vuxenutbildningen</b> i Eksjö, som förklarade att det är svårt att rekrytera ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Vetlanda Posten</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;30/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;61,379</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.vetlandaposten.se/article/spraket-ar-inte-den-enda-barriaren/">Link to Source</a></li></ul></p>19852683500Underskott på fyra miljoner väntasTue, 29 Aug 2017 18:23:17 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1946EB6109B-A79DE6A-AF6A889... beror bland annat på att de statliga bidragen till <b>vuxenutbildningen</b> har minskat och att fler barn går på förskola. Andelen ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norrköpings Tidningar Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;436,219</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nt.se/nyheter/soderkoping/underskott-pa-fyra-miljoner-vantas-om4791935.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19849877120”Så tjänar Komvux pengar på att försämra undervisningen”Tue, 29 Aug 2017 17:51:14 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18C1D82137B-A79DE6A-AF6A889Konsten att tjäna pengar på <b>vuxenutbildning</b> har utvecklats betydligt på senare år. Företag använder kreativa sätt för att få ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;NyheterNu.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;726</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nyheternu.se/sa-tjanar-komvux-pengar-pa-att-forsamra-undervisningen/2637398.htm">Link to Source</a></li></ul></p>19849567000SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteketTue, 29 Aug 2017 10:52:13 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A84726693B-A79DE6A-AF6A889... ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens <b>vuxenutbildning</b>. Alla SFI-studerande ska möta biblioteket vid ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/uppsalakommun/pressrelease/view/sfi-studerande-ska-laera-sig-svenska-genom-besoek-paa-biblioteket-2123494">Link to Source</a></li></ul></p>19845719170Många tar chansen till studier i jobbetTue, 29 Aug 2017 09:48:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B150F8F91B-A79DE6A-AF6A889... vidare att man måste läsa på minst kvartsfart. Det är en distansutbildning om 1 350 poäng som <b>Komvux</b> ansvarar för. – Innan man <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerviks-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;50,405</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vt.se/nyheter/vastervik/manga-tar-chansen-till-studier-i-jobbet-om4790623.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19845257490Miljonsatsning ska förbättra integrationen - BarometernTue, 29 Aug 2017 09:41:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A8DEA29F9B-A79DE6A-AF6A889Asylsökande i Kalmar län som väntar på att få börja på <b>SFI</b> kommer nu att kunna delta i projektet Vardagssvenska 2.0. Projektet ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Barometern-OT Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;154,141</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.barometern.se/kalmar/miljonsatsning-ska-forbattra-integrationen/">Link to Source</a></li></ul></p>19845214370VR-branschen välkomnar ny kompetens från yrkeshögskolanTue, 29 Aug 2017 06:12:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19CFA884F4B-A79DE6A-AF6A889... får jobb innan examen och totalt 9 av 10 får jobb inom rätt yrke efter examen. Om <b>Yrkeshögskolan</b> <b>Yrkeshögskola</b> är e <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/nackademin/pressrelease/view/vr-branschen-vaelkomnar-ny-kompetens-fraan-yrkeshoegskolan-2123707">Link to Source</a></li></ul></p>19844073340Komvux - ett steg närmare mitt framtida yrkeMon, 28 Aug 2017 21:23:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1925B8CA1F3-A79DE6A-AF6A889... som ungdomsreporter, vikarie inom barnomsorgen, lärare på <b>SFI</b> och gymnasiet. Just nu jobbar hon på Bowlingfiket och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sollefteå Kommun</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;28/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,400</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.solleftea.se/utbildningbarnomsorg/skolwebbar/reveljen/nyheter/arkivreveljen2017/komvuxettstegnarmaremittframtidayrke.5.2a2ee9b15c0822a2081028.html">Link to Source</a></li></ul></p>19839635610Utbildning som ger hopp om jobbMon, 28 Aug 2017 06:27:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC8FCCF313-A79DE6A-AF6A889... upp obalansen har Eskilstuna kommun nu startat en helt ny utbildning där 25 nyanlända <b>SFI</b>-elever under 42 veckor ska kombinera <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Eskilstuna-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;28/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;93,241</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ekuriren.se/jobb-pengar/utbildning-som-ger-hopp-om-jobb/">Link to Source</a></li></ul></p>19833047280Skolverket i samarbete med Nationellt centrum för andraspråk bjuder in till kostnadsfri kurs för dig som är sfi-lärare och undervisar elever med kort skolbakgrundMon, 28 Aug 2017 00:14:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AB9BFC4333-A79DE6A-AF6A889... för andraspråk bjuder in till kostnadsfri kurs för dig som är <b>sfi</b>-lärare och undervisar elever med kort skolbakgrund. Boka ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;28/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,707</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/kalender-vuxenutbildning/praktisk-kurs-for-sfi-larare-som-undervisar-vuxna-med-kort-eller-ingen-skolbakgrund-fullsatt-1.261187">Link to Source</a></li></ul></p>19831433080Trädgårdsutbildningen vid Capellagården på Öland nedläggningshotadSun, 27 Aug 2017 10:17:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-196B3EA74BB-A79DE6A-AF6A889Myndigheten för <b>Yrkeshögskolan</b> anser inte att Capellagårdens trädgårdsutbildning är en godkänd konst och kulturutbildning och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tradgardsutbildningen-vid-capellagarden-pa-oland-nedlaggningshotad">Link to Source</a></li></ul></p>19828415720UHR:s nyheter för vägledare i augustiFri, 25 Aug 2017 17:39:52 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-190392D5B13-A79DE6A-AF6A889... de flesta är verksamma inom gymnasiet, kommunala <b>vuxenutbildningen</b> och högskolan. Även handläggare på arbetsförmedlingen ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;UHR</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;76,085</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2017/uhrs-nyheter-for-vagledare-i-augusti/">Link to Source</a></li></ul></p>19818441110Nu utbildas nya mathantverkare på Torsta och EldrimnerFri, 25 Aug 2017 13:07:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AB5C666E33-A79DE6A-AF6A889... och utbildad personal. - Vi ser att de studerande på <b>Yrkeshögskolan</b> är betydligt yngre än de som söker Eldrimners övriga ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/torsta-ab/pressrelease/view/nu-utbildas-nya-mathantverkare-paa-torsta-och-eldrimner-2121992">Link to Source</a></li></ul></p>19816607970Skolinspektionen granskar verksamheten i LudvikaFri, 25 Aug 2017 10:17:55 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19309CA6FE3-A79DE6A-AF6A889... kommun tar ansvar för skolor, förskolor, fritidshem och <b>vuxenutbildning</b>. Utgångspunkt i arbetet är barns och elevers rätt ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Avesta Tidning</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;26,788</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.avestatidning.com/ekonomi/utbildning/skolinspektionen-granskar-verksamheten-i-ludvika">Link to Source</a></li></ul></p>19815652810Alla bussförarelever har erbjudits jobb – snart startar nästa omgång av utbildningenThu, 24 Aug 2017 11:11:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18E93061CCB-A79DE6A-AF6A889... på SYAB. Utbildningen är ett samarbete mellan Hultsfreds <b>vuxenutbildning</b>, Vimmerby lärcenter och <b>vuxenutbildningen</b> i ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Hultsfred</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;24/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,753</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.hultsfred.se/artikel/alla-bussforarelever-har-erbjudits-jobb-snart-startar-nasta-omgang-av-utbildningen/">Link to Source</a></li></ul></p>19806879600Massiv kritik mot att få betalt utifrån betygWed, 23 Aug 2017 21:59:34 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF1FAED16B-A79DE6A-AF6A889... Vi vill belöna skolor som anstränger sig, säger rektorn för <b>Komvux</b> i Nacka kommun. Full betalning först när eleven fått ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolvärlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;23/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;17,524</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://skolvarlden.se/artiklar/massiv-kritik-mot-att-fa-betalt-utifran-betyg">Link to Source</a></li></ul></p>19802312980Nytt studiestartstöd blir startmotor till fler i jobb i EskilstunaWed, 23 Aug 2017 14:52:37 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18C8540A8BF-A79DE6A-AF6A889<b>Yrkeshögskola</b> eller högskola/universitet. Följande kriterier måste vara uppfyllda: Sökande saknar grundläggande behörighet för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Cision News</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;23/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;68,502</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://news.cision.com/se/eskilstuna-kommun/r/nytt-studiestartstod-blir-startmotor-till-fler-i-jobb-i-eskilstuna,c2331746">Link to Source</a></li></ul></p>19797987100Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildningTue, 22 Aug 2017 22:13:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18F575DA6CF-A79DE6A-AF6A889... i matematik eller programmering i gymnasieskola eller <b>vuxenutbildning</b> och även till andra lärare som är nyfikna på hur ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,707</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/konferenser/programmering-i-gymnasieskola-och-vuxenutbildning-1.261378">Link to Source</a></li></ul></p>19792619800SFI-utbildning kombinerar svenska med lager och logistikMon, 21 Aug 2017 17:00:36 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD6C150F27-A79DE6A-AF6A889Nu ges <b>SFI</b>-elever möjlighet att kombinera sin språkundervisning med en utbildning inom lager och logistik. Utbildningen startade ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sfi-utbildning-i-eskilstuna-ska-kombinera-svenska-med-lager-och-logistik">Link to Source</a></li></ul></p>19782419480Gymnasieministern vill åtgärda arbetslösheten med vuxenutbildningar - P4 JämtlandMon, 21 Aug 2017 14:26:22 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18D76C1A7F7-A79DE6A-AF6A889... att arbetslösa får utbildning så de kan ta jobben och då är <b>vuxenutbildning</b> bara viktigare och viktigare. Anna Ekström säger ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;887,371</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6760351">Link to Source</a></li></ul></p>19781371400Godkända betyg förutsättning för full betalningMon, 21 Aug 2017 13:21:46 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A9B0F1FBC7-A79DE6A-AF6A889<b>vuxenutbildning</b>Betalt per godkänt betyg. Växjö kommun inför ett nytt betalningssystem som ska höja resultaten inom ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Lärarnas Nyheter</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;55,515</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://lararnastidning.se/vaxjos-nya-modell-godkanda-betyg-forutsattning-for-full-betalning/">Link to Source</a></li></ul></p>19780884570Sfi-utbildning i Eskilstuna kombinerar svenska med lager och logistikMon, 21 Aug 2017 06:18:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18EAD31985F-A79DE6A-AF6A889... i jobb. Ett resultat av satsningen är en ny utbildning där <b>sfi</b>-elever på C- och D-nivå kan kombinera sin svenskaundervisning ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Presskontakt</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;10,688</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.presskontakt.se/pressreleaser/sfi-utbildning-i-eskilstuna-kombinerar-svenska-med-lager-och-logistik">Link to Source</a></li></ul></p>19778632700En av tio klarar hela utbildningenMon, 21 Aug 2017 04:35:25 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B1E50BC2FF-A79DE6A-AF6A889- och D-kursen samt <b>grundläggande</b> <b>vuxenutbildning</b>. Tanken är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Television</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,518,266</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fa-analfabeter-klarar-sfi">Link to Source</a></li></ul></p>19778312690Första utbildningsgänget redan att redo ta ratten i sina bussarSun, 20 Aug 2017 20:17:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AC7328BD5F-A79DE6A-AF6A889... de nytt jobb. Eleverna som utbildat sig till bussförare hos <b>Vuxenutbildningen</b> i Hultsfred har dragit en riktig vinstlott. Av ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Länstidningen Norr/Vimmerby Tidning Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;11,203</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/forsta-ganget-redan-redo-for-ratten-20170819/">Link to Source</a></li></ul></p>19776754280”Historiskt stor efterfrågan på lastbilsförare”Fri, 18 Aug 2017 10:59:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B2762AAFB7-A79DE6A-AF6A889... att utbildningsplatserna ska öka både på gymnasiet och <b>vuxenutbildningen</b>. Vi ser att många skolor idag håller hög kvalitet ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;PROFFS För Yrkestrafikanter Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;7,540</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.tidningenproffs.se/nyhet/2017/08/Historiskt-stor-efterfragan-pa-lastbilsforare/">Link to Source</a></li></ul></p>19760646790Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i ÖstersundFri, 18 Aug 2017 10:27:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A947282A77-A79DE6A-AF6A889... Åtgärder för att stärka den regionala <b>vuxenutbildningen</b> diskuteras tillsammans med bland annat politiker, ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Cision News</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;68,502</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://news.cision.com/se/utbildningsdepartementet/r/anna-ekstrom-fortsatter-kompetensforsorjningsresan-i-ostersund,c2328407">Link to Source</a></li></ul></p>19760444470Nu vidgas JobbklyftanFri, 18 Aug 2017 09:21:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF34BEAB17-A79DE6A-AF6A889... en individuell etableringsplan där det är obligatoriskt med <b>sfi</b>, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser – ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Folkbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;74,030</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/nu-vidgas-jobbklyftan-om4777563.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19760124980"Bra att studera och arbeta samtidigt"Thu, 17 Aug 2017 19:33:44 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A7898E6B8F-A79DE6A-AF6A889... samtidigt som han studerar på halvtid till undersköterska på <b>Komvux</b>. Under sin anställning som trainee kommer han att få lön ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kommunalarbetaren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;73,582</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.ka.se/rahim-blir-underskoterska-genom-traineejobb">Link to Source</a></li></ul></p>19754640070Ny termin på HvilanThu, 17 Aug 2017 12:29:10 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-192D67B765F-A79DE6A-AF6A889... YH-utbildningar, ettåriga trädgårdsutbildningar inom <b>YrkesVux</b> och AUB (arbetsmarknadsutbildningar), Språkintroduktion ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hvilan-utbildning/pressrelease/view/ny-termin-paa-hvilan-2111517">Link to Source</a></li></ul></p>19751057710Jobbklyftan växer bland ungaThu, 17 Aug 2017 10:48:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18EB7D9F54F-A79DE6A-AF6A889arbetsförmedlingen. I den gruppen finns många unga och det är många orter som har tagit emot många nyanlända i förhållande till sin ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;AFFaRSLIV</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;12,543</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.affarsliv.com/nyheter/jobbklyftan-vaxer-bland-unga-om4776158.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>19750243700Kompetensbehov kartläggs i internationellt projektThu, 17 Aug 2017 08:48:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AE0F7D5D77-A79DE6A-AF6A889... säger Pernilla Öhberg, utvecklingsledare på Gymnasie & <b>Vuxenutbildning</b> i Kungsbacka kommun. Europeiska arbetsmarknaden Inom ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;870,669</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kungsbacka-kommun/pressrelease/view/kompetensbehov-kartlaeggs-i-internationellt-projekt-2110846">Link to Source</a></li></ul></p>19749625680Vi behöver fler lärlingsplatser i Västra Götaland!Wed, 16 Aug 2017 13:13:43 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19209622AE7-A79DE6A-AF6A889... – de personer som i dag utbildas på gymnasienivå, <b>yrkeshögskola</b> eller universitetsnivå täcker bara 20 procent av behovet. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Markbladet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,897</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://markbladet.se/?artikel=201708160758527661">Link to Source</a></li></ul></p>19740627510Utbildningar till lärarassistent stekhetaWed, 16 Aug 2017 10:01:50 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19BE94CF8EF-A79DE6A-AF6A889... AB, men båda har fått avslag av Myndigheten för <b>yrkeshögskolan.Arbetet</b> som lärarassistent innebär bland annat administration ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Lärarnas Nyheter</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;55,515</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://lararnastidning.se/utbildningar-till-lararassistent-stekheta/">Link to Source</a></li></ul></p>19739376040Lärarbristen ökar: Här är de unga för fåTue, 15 Aug 2017 18:44:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1942B60B03F-A79DE6A-AF6A889... tjänster som är svåra att fylla även på gymnasiet och <b>komvux</b>. Vi sitter just gemensamt med Lärarförbundet och diskuterar ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolvärlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;17,524</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://skolvarlden.se/artiklar/har-vaxer-lararbristen-ar-ar">Link to Source</a></li></ul></p>19734411120Formar framtida SverigeTue, 15 Aug 2017 13:59:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18C876CCFBF-A79DE6A-AF6A889... lärare och nyanlända elever. – När jag kom till Sverige läste jag på <b>SFI</b> och komvux. Jag började med att jobba i köket här på <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norra Skåne Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;90,150</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.nsk.se/2017/08/14/formar-framtida-sverige/">Link to Source</a></li></ul></p>19732118100Skrädderiet syr ihop en ny framtid för nyanländaTue, 15 Aug 2017 13:59:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A7D70CC4BF-A79DE6A-AF6A889... anställning på halvtid och under den andra halvan går de på <b>SFI</b>. De kom bägge till Sverige under 2015 och har varit på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens ETC Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;157,290</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://goteborg.etc.se/inrikes/skradderiet-syr-ihop-en-ny-framtid-nyanlanda">Link to Source</a></li></ul></p>19732118070Satsning på utveckling av skolorTue, 15 Aug 2017 02:55:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19206385297-A79DE6A-AF6A889... i Hyltes skolor, från förskola till vuxenutbildning och <b>SFI</b>, och hur undervisningen kan förbättras. Vilka är era ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Hallandsposten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,980</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.hallandsposten.se/nyheter/hylte/satsning-p%C3%A5-utveckling-av-skolor-1.4533274">Link to Source</a></li></ul></p>19728496510Seminarium för arbetsgivare om yrkeshögskolan som rekryteringsbasMon, 14 Aug 2017 18:12:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1988EB536A7-A79DE6A-AF6A889... att anställa är ett av de största hindren för tillväxt. <b>Yrkeshögskolan</b> kan vara lösningen och erbjuder en bas för strategisk ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;6,928</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2017/Seminarium-for-arbetsgivare-om-yrkeshogskolan-som-rekryteringsbas/">Link to Source</a></li></ul></p>19725002230Så fördelades skattepengarna - LokaltidningenMon, 14 Aug 2017 13:31:17 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1915A688ED7-A79DE6A-AF6A889... kronor. Vård och omsorg fick 19,8, gymnasieskola och <b>vuxenutbildning</b> 10,7, individ och familjeomsorg 6,0, samhällsbyggnad ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;lokaltidningen.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;66,691</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.lokaltidningen.se/sa-fordelades-skattepengarna-/20170814/artikler/170819908/2358">Link to Source</a></li></ul></p>19722999310Diskriminering ingen anledning att skippa utbildningMon, 14 Aug 2017 04:48:47 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-192992A6CF7-A79DE6A-AF6A889... i länder i Asien. LÄS MER – Jessica Schedvin: Jag ser hur <b>SFI</b>-elevers drivkraft förtas Även om personer från länder utanför ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Expressen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;4,715,187</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.expressen.se/debatt/diskriminering-ingen-anledning-att-skippa-utbildning/">Link to Source</a></li></ul></p>19720541710Så populära är utbildningarnaMon, 14 Aug 2017 02:48:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1916DD7D6B7-A79DE6A-AF6A889... startar 13 utbildningar på Campus Varberg inom både <b>yrkeshögskola</b> och högskola. Medan vissa lockat till sig fler ansökningar ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Hallands Nyheter Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;145,995</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.hn.se/nyheter/varberg/s%C3%A5-popul%C3%A4ra-%C3%A4r-utbildningarna-1.4524477">Link to Source</a></li></ul></p>19720191410Kursplan för sfiFri, 11 Aug 2017 14:56:21 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D1C4A6F47-A79DE6A-AF6A889Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (<b>sfi</b>) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/08/2017</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,707</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/sfi/kursplan-for-kommunal-vuxenutbildning-i-svenska-for-invandrare-1.199324">Link to Source</a></li></ul></p>19706307340